DATA DIRI TATA USAHA

Pembaharuan terakhir 2020-11-24 13:55:41 540 hits

Data Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Diri Staff Tata Usaha SMKN 57 Jakarta

 

Nama                                       : Iwan Taufik, S.Sos

Jabatan                                    : Kepala Bagian Tata Usaha

Pendidikan Terakhir                 : S1

 

Nama                                       : Lia Ismalia, S.E

Jabatan                                    : Bendahara

Pendidikan Terakhir                 : S1

 

Nama                                      : Natalia Dyah Permatasari, S.E

Jabatan                                   : Bendahara

Pendidikan Terakhir                : S1

 

Nama                                      : Purna Ettapean, S.E

Jabatan                                   : Analisis Keuangan/masih proses bendahara

Pendidikan Terakhir                : S1

 

Nama                                    : Suradi

Jabatan                                : Staf Tata Usaha

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

Nama                                   : Maman

Jabatan                                : Tenaga Keamanan

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

 

Nama                                   : Fathiyah Muslimah Qayyimah, S.ST.Ak.

Jabatan                                : Staf Tata Usaha

Pendidikan Terakhir             : D4

 

 

 

Nama                               : Fentiani, S.Sos

Jabatan                            : Staf Tata Usaha

Pendidikan Terakhir        : S1

 

 

Nama                               : Maman Tasman, S.Pd.

Jabatan                            : Staf Tata Usaha

Pendidikan Terakhir         : S1

 

 

Nama                                : Nabilah Ufairah, S.Par

Jabatan                             : Staf Tata Usaha

Pendidikan Terakhir          : S1

 

 

Nama                                 : Slamet Ibrahim

Jabatan                              : Staf Tata Usaha

Pendidikan Terakhir           : SMA

 

Nama                                  : Mad Soleh

Jabatan                               : Staf Tata Usaha

Pendidikan Terakhir            : SMA

 

 

Nama                                   : Teguh Santoso

Jabatan                                : Staf Tata Usaha

Pendidikan Terakhir             : S1

 

 

Nama                                   : Achmad Dudin

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

 

Nama                                    : Aminah

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

 

Nama                                   : Andriana

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

Nama                                    : Ani Nuryani

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

 

Nama                                   : Bunyamin

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

Nama                                   : Popon

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

Nama                                   : Sarpin

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

Nama                                    : Sularno

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

Nama                                   : Sunardi

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

Nama                                   : Suyatno

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir            : SMA

 

 

Nama                                    : Yoyon Darsono

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

Nama                                   : Sobikhi

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

 

Nama                                    : Suryadi

Jabatan                                : Caraka

Pendidikan Terakhir             : SMA

 

 

KOMENTAR

Apabila ada yang ingin dikonsultasikan, silakan untuk menghubungi kami.